שדה חשמלי ושדה מגנטי

שדה חשמלי ושדה מגנטי

תיאור ההדמיה:

שדה חשמלי ושדה מגנטי - האם יש קשר בניהם?

קישור לתוכנית הלימודים:

 

דף עבודה:

אין

 

שמירה:

אפשר להוריד

הפנייה להדמיה