ניסוי פרדיי

ניסוי פרדיי

תיאור ההדמיה:

שיחזור של ניסוי פרדיי; עוזר להבנת התנאים של הווצרות כ.א.מ. מושרה.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

 

 

דף עבודה:

אין

 

שמירה:

אפשר להוריד

הפנייה להדמיה