תנועת חלקיק טעון בתוך שדה מגנטי

תנועת חלקיק טעון בתוך שדה מגנטי

תיאור ההדמיה:

הדמיה של תנועת חלקיק טעון בתוך שדה מגנטי. ניתן לשנות כל הפרמטרים המשפיעים על התנועה. הדף כולל דוגמאות לשאלות ותוכנית לשעורים . שתי האפשרויות מופיעות בתפריט למעלה, תחת הלשוניות "Sample Problems” ו - "Exploration”. 

קישור לתוכנית הלימודים:

דף עבודה:

אין

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפנייה להדמיה