זרם כמקור לשדה חשמלי ולשדה מגנטי

זרם כמקור לשדה חשמלי ולשדה מגנטי