כא"מ מושרה - שחזור של ניסוי פאראדיי

כא"מ מושרה  - שחזור של ניסוי פאראדיי