תנועת חלקיק טעון חשמלית בשדה מגנטי

תנועת  חלקיק טעון חשמלית בשדה מגנטי