תנועה הרמונית

הדמיה של תנועה הרמונית פשוטה במישור אופקי.
מערכת (משקולת מחוברת בקצה של קפיץ ) שמציגה תנועה הרמונית פשוטה. המיקום, המהירות, התאוצה והאנרגיה מכנית (פוטנציאלית וקינטית) של המשקולת מוצגים. אפשר להוריד את הקובץ
כדאי לחקור בעזרת ההדמיה את ההיבטים האנרגטיים של התנועה.
תנועה הרמונית