ואם הכוח קבוע..

תנועה בהשפעת כוח קבוע
בהדמיה ניתן לשלוט על הכוח ועל המהירות (גודל וכיוון);אפשר להוריד את הקובץ.
הצעה לפעילות: חקר פתוח בקבוצות.
ואם הכוח קבוע..