קרוסלה

תנועה יחסית במערכת מסתובבת
ההדמיה מציגה את מסלולו של כדור הנזרק ממרכז קרוסלה מסתובבת. אפשר לשנות את מהירות הזריקה (גודל וכיוון). אפשר להוריד את הקובץ
קרוסלה