כדור ומטוס

תנועה יחסית במערכת הנעה במקביל לקרקע.
ההדמיה מציגה את המסלול של כדור שנפל ממטוס, בעיניי הטייס ובעיניי משקיף הנמצא על הקרקע. ניתן לשנות את תאוצת המטוס, מאפס ועד לערך מרבי נתון.
כדור ומטוס