נפילה חופשית

נפילה חופשית

תיאור ההדמיה:

ויזואליזציה של נפילה חופשית בסביבה רגילה ובריק.
אפשר להשתמש בה לשיעור POE.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור


הפניה להדמיה