מטוטלת 2

מטוטלת 2

תיאור ההדמיה:
ההדמיה  מאפשרת חקירת התנודות של משקולת תלויה על קפיץ. ניתן לבדוק את הכוחות הפועלים ואת האנרגיה של המערכת.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - תנועה הרמונית פשוטה


דף עבודה:
אין

 


שמירה:
אין אפשרות לשמור

 


הפניה להדמיה