שדה גרביטציוני

שדה גרביטציוני

תיאור ההדמיה:

הדמיה שממחישה את השדה הגרביטציוני בין כדור הארץ לירחמומלץ להשתמש בהדמיה זו כדי לחקור את עקרון הסופרפוזיציה  ותוצאותיו.

 


קישור לתוכנית הלימודים:

 מכניקה - כבידה


דף עבודה:
אין

 


שמירה:
אין אפשרות לשמור

 


הפניה להדמיה