האפקט הפוטואלקטרי 1

האפקט הפוטואלקטרי 1

תיאור ההדמיה:

הדמיה של האפקט הפוטואלקטרי, עם התייחסות עקרונית (ללא חישובים) לאורך הגל ולעוצמת ההארה.


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - המבנה הדואלי של האור


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור

 

הפניה להדמיה