ספקטרום

ספקטרום

תיאור ההדמיה:

הדמיה של ספקטרום בליעה  וספקטרום פליטה של כל היסודות.
ניתן להשוות בין שני סוגי הספקטרום.


קישור לתוכנית הלימודים:
קרינה וחומר - מבנה האטום

 

דף עבודה:
אין

 


שמירה:
אין אפשרות לשמור

 


הפניה להדמיה