התאבכות

התאבכות

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמציגה את התאבכות האור.


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - גלים מכניים ואלקטרומגנטיים


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור


הפניה להדמיה