ניסוי יאנג 1

ניסוי יאנג 1

תיאור ההדמיה:

הדמיה של ניסוי יאנג, מלווה בשאלות הבנה.


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - גלים מכניים ואלקטרומגנטיים


דף עבודה:
שאלות בגוף ההדמיה (באנגלית)


שמירה:
אין אפשרות לשמור


הפניה להדמיה