מעגל חשמלי

מעגל  חשמלי

תיאור ההדמיה:

אנלוגיה  בין מעגל פשוט שכולל נורה  לבין מערכת הידראולית .
מומלץ להשתמש בהדמיה לדיון בכיתה ולא לשיעורי בית.


קישור לתוכנית הלימודים:

חשמל - מעגלים


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור


הפניה להדמיה