אנרגיה קינטית

אנרגיה קינטית

תיאור ההדמיה:

פעילות וירטואלית, לחקירת הפרמטרים שמשפיעים על אנרגיה קינטית. הפעילות הווירטואלית יכולה ללוות פעילות אמתית, המתרחשת בכיתה.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - אנרגיה מכנית ושימורה


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור


הפניה להדמיה