תנועה מעגלית 2

תנועה מעגלית 2

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מאפשרת להסביר את תנועת הגלגל הענק. כדאי להשתמש בה יחד עם שעון עצר ואז ניתן לחשב את הגדלים המאפיינים.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה


דף עבודה:

אין


הפניה להורדה

 

הפניה להדמיה