תנועה מעגלית 1

תנועה מעגלית 1

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מאפשרת להסביר את התנועה החוצה של אנשים הנמצאים במכונית מסתובבת. אפשר להקרין את ההדמיה צעד אחר צעד ולהוסיף קווי עזר.
מומלץ להשתמש בהדמיה לדיון כיתתי.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה


דף עבודה:

אין 


שמירה:
הפניה להורדה

 


הפניה להדמיה

 


הערות למורה:

באנגלית