מנוע חשמלי

מנוע חשמלי

תיאור ההדמיה:

מנוע חשמלי כיישום של כוח לורנץ.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – השדה המגנטי

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפניה להדמיה