קצר חשמלי

קצר חשמלי

תיאור ההדמיה:

פעילות וירטואלית בנושא הקצר (נושא קשה להבנה )

 

קישור לתוכנית הלימודים:

חשמל - מעגלים חשמליים

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפניה להדמיה