שדה חשמלי בין לוחות טעונים

שדה חשמלי בין לוחות טעונים

תיאור ההדמיה:

המחשה של השדה האלקטרוסטטי שנוצר בין שני לוחות טעונים, ארוכים ומקבילים ומדגימה את השדה בקצוות הלוחות.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – השדה המגנטי

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפניה להדמיה