כ.א.מ. מושרה

כ.א.מ. מושרה

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מאפשרת חקירת הזרם שעובר דרך מסגרת שנמצאת בתוך שדה שיוצר תיל שדרכו זורם זרם . ההדמיה מתאימה מאוד ליעילות בשיטת POE.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – השראה א"מ

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפניה להדמיה