שדה המגנטי של סילונית

שדה  המגנטי של סילונית

תיאור ההדמיה:

פעילות מעבדה וירטואלית, לחקירת שדה מגנטי של סילונית.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – שדה מגנטי ומקוריו

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפניה להדמיה