האפקט הפוטואלקטרי

האפקט הפוטואלקטרי

 

תיאור ההדמיה:

בעזרת ההדמיה אפשר לשרטט את הגרף של האנרגיה הקינטית של האלקטרונים כתלות בתדירות האור המוקרן. כל הפרמטרים האחרים (כולל עוצמת האור) ניתנים לשינוי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - דואליות האור

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפניה להדמיה