שנאי

שנאי

תיאור ההדמיה:

הדמיה פשוטה, שממחישה את עיקרון פעולת השנאי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – השראה א"מ

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפניה להדמיה