התפרקות רדיואקטיבית

התפרקות רדיואקטיבית

תיאור ההדמיה:

בעזרת ההדמיה ניתן להתעמק בנושאים כמו זמן מחצית החיים, קצב ההתפרקות.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – פיזיקה מודרנית

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://vcephysics.com/flash/swf/radioactive_decay.swf