זריקה משופעת 1

זריקה משופעת 1

תיאור ההדמיה:

ניתוח תנועה של תנועת חבילה הנופלת ממטוס.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

הפניה להדמיה