חוק לורנץ

חוק לורנץ

תיאור ההדמיה:

המחשה ויישומים של הקשר בין שדה מגנטי , זרם חשמלי וכוח. ויזואליזציה ברורה מאוד

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - שדה מגנטי

 

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

 

הפניה להדמיה