היווצרות הצל

היווצרות הצל

 

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מאפשרת חקירת היווצרות הצל והפרמטרים המשפיעים על הצללית.

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר- תופעות היסודיות של האור

 

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

 

הפניה להדמיה