כוחות חיצוניים ופנימיים

כוחות חיצוניים ופנימיים

תיאור ההדמיה:

המחשה של פעולת כוחות בתוך מערכת ומחוצה לה.

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

שמירה:

הפניה לשמירה

 

 

הפניה להדמיה