מקום, מהירות, תאוצה

מקום, מהירות, תאוצה

 תיאור ההדמיה:

המחשת הקשר בין המושגים המתארים תנועה בקוו ישר. סימולציה עשירה, בעזרתה אפשר להסביר את ההבדל בין מקום למסלול, את הקשר בין ייצוגים השונים ועוד.

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה

 

שמירה:

הפניה לשמירה

 

 

הפניה להדמיה