נפילה חופשית

נפילה חופשית

תיאור ההדמיה: 

ניתוח נפילה חופשית ממגדל פיזה. אפשר להריץ צעד אחר צעד

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

הפניה להדמיה