השראה א"מ

השראה א"מ

תיאור ההדמיה:

הסבר מפורט של תופעת ההשראה דרך טבעת מוליכה.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – ההשראה הא"מ

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

הפניה להדמיה