ספקטרום

ספקטרום

תיאור ההדמיה:

קבלת ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה וניתוח שלהם.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

  

הפניה להדמיה