תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי ומגנטי

תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי ומגנטי

תיאור ההדמיה:

המחשה מאוד ברורה של השפעת השילוב של שדה חשמלי ושדה המגנטי על חלקיק טעון בתנועה

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - אנרגיה מכנית ושימורה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

הפניה להדמיה