תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי 2

תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי 2

תיאור ההדמיה:

המחשה מאוד ברורה של השפעת השדה המגנטי על חלקיק טעון בתנועה (כיוון המהירות יוצר זווית עם כיוון השדה).

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - אנרגיה מכנית ושימורה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

  

הפניה להדמיה