תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי 1

תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי 1

תיאור ההדמיה:

המחשה מאוד ברורה של השפעת השדה המגנטי על חלקיק טעון בתנועה (כיוון המהירות מאונך לכיוון השדה).

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - השדה המגנטי

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

הפניה להדמיה