שדה מגנטי

שדה מגנטי

תיאור ההדמיה:

תיאור שדה מגנטי סביב תיל שדרכו זורם זרם.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - השדה המגנטי

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 הפניה להדמיה