מטוטלת

מטוטלת

תיאור ההדמיה:

המחשת המתיחות בחוט בתנועה במעגל אנכי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

  

 

הפניה להדמיה