תנועה במדרון

תנועה  במדרון

תיאור ההדמיה:

ניתוח תנועת גוף במדרון , מהביטים קינמטיים ודינמיים, כולל שאלות

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

  

הפניה להדמיה