מכונת אטווד

מכונת אטווד

תיאור ההדמיה:

ניתוח את התנועה במכונת אטווד, תוך יישום חוק שני של ניוטון

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

  

 

הפניה להדמיה