הדמיות EJS

אור וצל

אור וצל

הרעיון העיקרי בסימולציה זו הוא התקדמות האור בקווים ישרים. בסימולציה שתי נורות שניתן להפעיל או לכבות באופן עצמאי. ניתן לגרור את נורות סביב המסך כדי לשנות את עמדותיהן. האור מועבר דרך מסכה עם חור בזה, או שנחסם על ידי עצם אטום.
אמבט גלים

אמבט גלים

חקירת גלים דו- ממדיים, בסימולציה של אמבט גלים
אנרגיה מכנית בתנועת רולר בלייד

אנרגיה מכנית בתנועת רולר בלייד

ההדמיה מאפשרת חקירת הקשר בין אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה מכנית כוללת בתנועה על רולר בלייד.
אנרגיה פוטנציאלית כובדית

אנרגיה פוטנציאלית כובדית

ההדמיה מאפשרת בדיקת ההשפעה של פרמטרים שונים על אנרגיה פוטנציאלית כובדית.
גל א"מ

גל א"מ

ההדמיה מתארת את השינוי של שדה חשמלי והיווצרות גל א"מ.
גל סינוס

גל סינוס

הדמיה של גל סינוס, מלווה בשאלות מנחות להבנת המושג.
גנרטור חשמלי
גנרטור חשמלי

גנרטור חשמלי

הדמיה של גנרטור פשוט (מסגרת מוליכה מסתובבת בתוך שדה מגנטי אחיד). ההדמיה מציגה גם גרפים של השטף המגנטי ושל עוצמת הזרם המושרה.
גרפים

גרפים

הסימולציה מציגה גרף של מיקום כפונקציה של זמן ,ותרשים התנועה של גוף הנע בתנועה חד ממדית עם תאוצה קבועה .
דמות בעדשה מרכזת

דמות בעדשה מרכזת

הדמיה שמאפשרת חקירת היווצרות דמות בעדשה מרכזת דקה. נבדקים גם מגבלות המודל של עדשה דקה.
השדה האלקטרוסטטי

השדה האלקטרוסטטי

הדמיה שמאפשרת המחשה טובה של מושגים מופשטים.
התאוצה הרדיאלית

התאוצה הרדיאלית

ההדמיה מסבירה את השיטה הגרפית למציאת התאוצה הרדיאלית. ההסברים ברורים ומאפשרים למידה מעמיקה.
התנגשות

התנגשות

חקירה של התנגשויות שונות .מתקבלים גרפים ברורים מאוד.
התפרקות רדיואקטיבית

התפרקות רדיואקטיבית

המחשה של תהליכים של התפרקות רדיואקטיבית. אפשר לשנות את המספר ההתחלתי של גרעינים ואת קבוע הדעיכה.
וקטורים

וקטורים

הדמיה שכדאי לתת כשיעורי בית, לתרגול עבודה עם וקטורים, מלווה בהסברים ושאלות הבנה.
וקטורים ורכיביהם
וקטורים ורכיביהם

וקטורים ורכיביהם

הדמיה מסייעת להבנת הטיפול בוקטורים ומרכיביהם. מומלץ לתת כשיעורי בית, לתרגול עבודה עם וקטורים. אפשר לשמור את ההדמיה, את ההסברים ואת שאלות ההבנה
חוק סנל

חוק סנל

הדמיה שמאפשרת המחשת חוק סנל
חוק קולון ושדה חשמלי

חוק קולון ושדה חשמלי

אוסף של הדמיות בנושא חוק קולון ושדה חשמלי. כל הדמיה מלווה בשאלות (באנגלית).
כדור קופץ

כדור קופץ

חקירת תנועה של כדור קופץ מכל ההיבטים (קינמטיים, דינמיים, אנרגטיים)
לשכה אפלה

לשכה אפלה

ההדמיה מסבירה את עיקרון הפעולה של הלשכה האפלה. התלמידים יכולים למצוא את הקשר בין מיקום הגוף לבין ההגדלה הקווית שמתקבלת. חשוב להקפיד על סרטוט נכון של מהלך הקרניים.
מבוא לגלים

מבוא לגלים

באתר מופיעים הסברים בסיסיים והדמיות בנושא מבוא לגלים.