שרטוט פרוק כוחות

שרטוט פרוק כוחות

תיאור ההדמיה:

הדמיה מלווה בהסברים ושאלות הבנה, שכדאי לתת כשיעורי בית לתרגול שרטוט פרוק כוחות.

קישור לתוכנית הלימודים:

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשר לשמור

הפנייה להדמיה