וקטורים

וקטורים

תיאור ההדמיה:

הדמיה שכדאי לתת כשיעורי בית, לתרגול עבודה עם וקטורים, מלווה בהסברים ושאלות הבנה.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

 

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

הפנייה להדמיה