תנועה חלקיק טעון בשדה

תנועה חלקיק טעון בשדה

תיאור ההדמיה:

הדמיה טובה של תנועה חלקיק טעון בשדה, מלווה בהסברים ושאלות הבנה.

קישור לתוכנית הלימודים:

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשר לשמור

הפנייה להדמיה