תנועה הרמונית פשוטה

תנועה הרמונית פשוטה

תיאור ההדמיה:

הדמיה של תנועת גוף קשור לשני קפיצים שונים . ניתן לשנות את כל הפרמטרים המשפיעים על תנועת הגוף
מתקבלים גרפים של האנרגיה כתלות בהעתק.


קישור לתוכנית הלימודים:

אנרגיה בתנועה הרמונית


דף עבודה:
אין

 
שמירה:
אין

 

הפניה להדמיה