תנועה הרמונית

תנועה הרמונית

תיאור ההדמיה:

הדמיה של תנועת גוף קשור לשני קפיצים שונים .

ניתן לשנות את כל הפרמטרים המשפיעים על תנועת הגוף.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - תנועה הרמונית פשוטה


דף עבודה:
אין

 


שמירה:
אין

 


הפניה להדמיה